หน้าแรก

ประกันชีวิตจาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นโดย

ผู้บริหารหน่วยตัวแทน ทีม Victory Luxury
นายณธรรศ ศักดิ์นุชิต
ใบอนุญาตเลขที่ 6401055175

ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @BDMS

ป่วยหนักแค่ไหน สบายใจได้ เพราะเราจ่ายตามจริงค่ารักษาสูงสุดถึง 120 ล้าน

แผนประกันสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ

My First Class @BDMS

 • วงเงินผลประโยชน์ สูงสุด120 ล้านบาท
 • ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล
 • บริการดูแลตลอดการเจ็บป่วย

อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

 • คุ้มครองชีวิต ต่อเนื่อง ยาวไปถึงอายุ 85 ปี
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยฯ (10,15,20,25 ปี)
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

มายโฮลไลฟ์ A90/21

 • คุ้มครองชีวิต ต่อเนื่อง ยาวไปถึงอายุ 90 ปี
 • เบี้ยไม่แพง เทียบกับความคุ้มครอง
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

 • เบี้ยประกันต่ำ พร้อมรับความคุ้มครองสูง
 • รับความคุ้มครองชีวิต 100%
 • เลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 • ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

ปลดล็อค สบายกระเป๋า

 • วงเงินคุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • อุบัติเหตุ ภายใน 24 ชม. จ่ายตามจริง
 • สามารถซื้อสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD เพิ่มได้

ปลดล็อค ดับเบิลแคร์

 • เบิ้ลความคุ้มครอง พร้อมรับมือโรคร้าย
 • คุ้มครองสุขภาพวงเงินสูง 8,15,30 ล้าน
 • คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง
 • พิเศษความคุ้มครองค่ารักษาเชิงป้องกัน

ประกันสุขภาพ HS_S

 • เลือกค่าห้องได้ตามงบ ตั้งแต่ 1,500
 • สะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
 • สามารถซื้อสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD เพิ่มได้

คุ้มครองโรคร้ายแรง CI48

 • หมดกังวลกับบิลค่ารักษาโรคร้าย
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงมากขึ้น
 • รับเงินก้อนทันที เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง

ประกันชดเชย สบายกระเป๋า

 • รับเงินชดเชยหากนอนโรงพยาบาล
 • เบิ้ลเงินชดเชย หากพักรักษาห้อง ICU
 • สูงสุดวันละ 4,000 บาท

ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

 • รักษาเต็มที่เมื่อลูกป่วย นอนโรงพยาบาล
 • ดูแลรักษาสูงสุด 1.2 ล้านบาท
 • เหมาจ่ายรักษาพยาบาลตามจริง
 • แถมฟรี OPD500 บาท

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น
 • ชดเชยความสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • เลือกความคุ้มครองสูงสุด 30 ล้านบาท

แผนคุ้มครองมะเร็ง

 • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
 • รับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบมะเร็ง
 • มีเงินรักษาแต่เนิ่นๆ เพิ่มโอกาสในการรักษา

แผนประกันหลักเงินออม

มายควิกรีเทิร์น 12/6 (มีปันผล)

 • ออมสั้น รับคืนเงินไว ได้เงินคืนคุ้ม
 • ออมสั้นเพียง 6 ปี คุ้มครองชีวิต 12 ปี
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

มายเซฟวิงส์ 10/6 (มีปันผล)

 • จ่ายเบี้ยสั้น 6 ปี ได้เงินคืน 10 ปี
 • ออมเบาๆ รับเงินคืนทุกปี คุ้มครองชีวิต
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

มายดับเบิลพลัส (มีปันผล)

 • พลัสทั้งเงินออม พลัสทั้งความคุ้มครอง
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย+ความคุ้มครองได้
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

แผนประกันเพื่อชีวิตหลังเกษียณ

มายบำนาญพลัส

 • ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ
 • รับเงินบำนาญแน่นอน 10% ของเงิน เอาประกันภัยทุกปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

มายบำนาญไฟว์

 • ออมสั้น 5 ปี รับบำนาญทุกปี
 • รับเงินบำนาญแน่นอน 10%
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

อยุธยาเกษียณมั่นคง

 • ชีวิตสุขสบาย ด้วยเงินบั้นปลายยามเกษียณ
 • เลือกเกษียณได้ตามต้องการ 55,60,65 ปี
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

รีวิว จากลูกค้า ประกันเบิก เคลม จ่ายจริง

ประกันหลัก อยุธยาชีวิตมั่นคง A85/X

ประกันหลัก อยุธยาเฉพาะกาล 10/10

แผนประกัน อยุธยาชั่วระยะเวลา

จุดเด่นแผนประกัน

เป็นสัญญาหลักที่เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ ด้วยค่าเบี้ยฯ เบาๆ ไม่เป็นภาระระยะยาว

 • มอบความคุ้มครองชีวิต ในราคาเบาๆ 
 • เหมาะซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • จ่ายเบี้ยประกันภัย  1 ปี คุ้มครอง 1 ปี
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ได้รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 70 ปี
 2. จำนวนเงินเอาประกันภัย
  2.1 จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนแพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
  2.2 จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท เมื่อซื้อแนบกับประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส แผนบียอนด์ แพลทินัม  โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า โดยต่ออายุสัญญาได้ถึงอายุ 89 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี  
 3. “อยุธยาชั่วระยะเวลา” สามารถแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า ได้ทุกแผน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมของสัญญาหลักทั้งหมดที่มีผลบังคับ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 4. สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุและสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า ได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท 

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
 • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย

หมายเหตุ

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

แผนประกันหลัก มายโฮลไลฟ์ A90/21

ประกันน่ะ ใครๆ ก็อยากได้ ยิ่งแบบที่คุ้มครองยาวทั้งชีวิตและสุขภาพ มันใช่เลย

 • เบี้ยไม่แพง เหมาะสำหรับเป็นสัญญาหลัก
 • ต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ครบสัญญามีเงินคืน

รายละเอียดประกันชีวิต มาย โฮล ไลฟ์ A90/21

จุดเด่นแผนประกัน

 • เบี้ยไม่แพง เหมาะสำหรับเป็นสัญญาหลัก
 • ต้องซื้อคู่กับความคุ้มครองสุขภาพเท่านั้น
 • คุ้มครองยาวถึงอายุ 90 ครบสัญญามีเงินคืน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 1. คุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสมตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป
 2. กรณีอยู่ครบสัญญา 2.1 รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 2.2 โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา และโอกาสรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มพิเศษสะสม ตั้งแต่ต้นปีกรมธรรม์ที่ 6 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 69 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท หรือเบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6,000 บาท โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ (HS) หรือ ประกันสุขภาพ ปลดล็อค อัลตร้า (MHPU) หรือ ประกันสุขภาพ เฟิร์สคลาส @บีดีเอ็มเอส (MFC) หรือประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย (MMK) หรือ ประกันมะเร็งหายห่วง (CBN)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ทั้งนี้ต้องซื้อแนบกับประกันสุขภาพ ปลดล็อค สบายกระเป๋า (HSMHPSK) เท่านั้น 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิต สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ หากกรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี หรือท่านไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของกรมสรรพากรท่านอาจถูกเรียกคืนภาษี

หมายเหตุ

 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนดเงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัย
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย

มาย บำนาญ ไฟว์ A90/5 บำนาญแบบลดหย่อนได้

มาย บำนาญ พลัส (ลดหย่อนได้)

แผนประกันหลัก อยุธยา เกษียณ มั่นคง

แผนประกันเหมาๆ สำหรับเด็ก